Kategori: Nyheter

Aktiviteter under hösten

värmecentralen har en av våra två bergvärmepumpar genomgått byte av defekt kompressor. I samband med detta har vissa andra komponenter uppgraderats till modernare standard.

Fastighetens frånluftssystem har två stora fläktar. Den norra har fått nya lager och reparerade fästen. Nu i sista veckan av augusti är det dags för den södra fläkten. 

När fläktreparationen är klart, är det dags för lagstadgad Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK). Observera att tillträde till samtliga lägenheter krävs (i enlighet med stadgarna §16). 

Föreningens entreprenör Indoor Energy Services aviserar när det är dags.

Dessvärre fick vår hiss ett par anmärkningar vid den årliga besiktningen. Ingen akut fara, men byte av ett brythjul samt linor. Hissen kommer att vara obrukbar under de 2-3 dagar som arbetet tar

Föreningens entreprenör Stockholm Hiss Service aviserar när det är dags.

Snabbdusch annars blir det kalldusch

Dessvärre har vi drabbats av en trasig kompressor i en av våra två bergvärmepumpar. 

På den positiva sidan tecknade styrelsen en extra försäkring för ett par år sedan. Denna försäkring avser just värmepumparna och täcker det som inte den ordinarie fastighetsförsäkringen täcker. 

Revider Energi AB utför kompressorbyte i den trasiga värmepumpen

14 – 15 augusti.

Det kommer att vara väldigt begränsad tillgång av varmvatten.

Spola inte varmvatten, duscha kort, så räcker varmvattnet till alla!

Torkning av tvätt

Styrelsen har beslutat att ändra ordningsreglerna så att tvätt får hänga kvar i torkrummet maximalt 30 minuter in på nästa tvättid (tidigare 45 minuter).

Save the dates

https://brfhogborgen.se/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-01-Save-the-dates-korrigerad.pdf

Avgifter 2023

https://brfhogborgen.se/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-29-Avgifter-2023.pdf