Vid överlåtelse skall föreningens blankett ANSÖKAN om medlemskap samt köpehandling/överlåtelseavtal skickas till styrelsen. 

Allmänt om föreningen
Föreningen upplåter enligt stadgarna bostäder för permanent boende, däremot finns det inte något bindande krav att vara mantalsskriven på adressen. Fastigheten uppfördes åren 1938-39, och har varit i föreningens ägo sedan uppförandet. Under de senaste 20-25 åren har genomgripande renoveringar genomförts. Föreningen äger marken.

Föreningsform
Bostadsrättsförening

Medlemskap
Endast fysisk person kan vara medlem. Maximalt 3 personer godkänns vid delat medlemskap. Minsta andel är 10% (Ej boende medlem ska i regel vara förälder.) Medlemskap söks på föreningens blankett ”Ansökan om medlemskap”.

Beskattas som
Privatbostadsföretag (äkta)

Avgiften
Avgiften som inkluderar värme, vatten och bredband bestäms av styrelsen, vanligtvis i slutet av varje år.

Kabel TV
Leverantör: Tele2

Bredband
Via Stockholms Stadsnät upp till 1000/1000 Mbps. Inkluderat i månadsavgiften.

Bilplats
6 garageplatser. 2290kr/mån (2024) Till garageplatsen är det separat kö.
7 parkeringsplatser. 1790 kr/mån (2024) Till parkeringsplatsen är det separat kö. Kötiden varierar, men alltid ett antal i kö.
Samtliga garage- och parkeringsplatser har laddstation för laddning av elbil. Fast avgift 29 kr/mån + förbrukad el betalas av hyrestagaren.

Förråd
Varje lägenhet har ett litet vindsförråd som är numrerat. Det åligger innehavare att vid överlåtelse meddela förrådsnummer och lämna över hänglåsnyckel.

Gemensamma utrymmen
Cykelförråd, återvinning och tvättstuga. Tvättstugan renoverades 2021, den har 3 tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och torkrum.

Stambyten är gjorda vid 4 olika tillfällen. (Se sidan Dokument för nedladdning)

Städning
Sköts av städfirma.
Städning av tvättstugan enligt ordningsregler.

Antal lägenheter i förening
65 st.

Antal lokaler i föreningen
1 st. Café

Uppvärmning
Bergvärme

Gjorda renoveringar

2023

Byte av kompressorer och uppgradering av 1 av 2 bergvärmepumpar.

Lagerbyte i de två fläktarna i frånluftsystemet.

Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK)

2022

Underhållsspolning av köks- och avloppsstammar.

Laddstationer installerades till samtliga garage- och parkeringsplatser.

Bättringsmålning av fönsterbågar och fönsterkarmar samt balkongdörrar.

Installation av styrsystem Tune Highrise för värmesystemet. 

2021

Flöden i samtliga radiatorer har justerats upp för att bättre matcha bergvärmesystemet, vilket arbetar med lägre temperaturer än tidigare fjärrvärmesystemet.

Byte av avloppsstammar i bottenvåningen. Renovering av ytskikt i tvättstuga och andra utrymmen i bottenvåningen.

2020

Värmesystemet har moderniserats. Radiatorkretsarna har fått en avgasare installerad. Den tar bort luft ur systemet. Gamla skjutventiler i värmesystemet har bytts och kompletterats med stamregleringsventiler för att få jämnare fördelning av värmen i fastigheten. Värmerör har isolerats i husets krypgrund.

2019
Reparation av fasadskador
Yttertaket målades om och värmekablar för hängrännor och stuprör byttes
Kvarvarande äldre avluftningsrör på vind har bytts ut
Byte av vattenmätare och äldre rör i anslutning till denna.
Torkrummet ljudisolerades.
Döda träd fälldes och nya planteras

2018
Ny utomhusbelysning
Målning av entréhall

2017
Fönstermålning våning 0 – 5.
Uppdatering av brandskydd
Underhållsspolning av avloppsstammar
Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK)

2016
Installation av fiberbredband.
Fönstermålning våning 6 – 8.

2015
Installation av bergvärme samt byte av lås till samtliga dörrar i huset.

2014
Hissen

2011
Tvättstugan

2010
Trapphuset

2009
Förbättringsmålning av fönster och fönsterbågar och ommålning av entrén samt trapphus.

2005
Husets inkommande el uppgraderades till modern standard och en ny elcentral byggdes med mätartavlor för samtliga lägenheter.

2004
Fasaderna målades om och balkongerna byggdes om.

1992
Elledningar i samtliga lägenheter byttes ut.

1988-89
Takplåtsomläggning samt yttre renovering av fasaderna.

1983-85, 1998 och 2005
Byttes samtliga köks och badrumsstammar.

Kommande renoveringar
Underhåll sker löpande för att hålla fastigheten i gott skick. 

Större planerade åtgärder inom närmaste 10 åren är, fasadrenovering (2028) stambyte av 80-tals stammarna (2030). 

Överlåtelseavgift
2,5% av aktuellt basbelopp (betalas av köparen)

Pantsättningsavgifter
1% av aktuellt basbelopp

Mäklarbild
Erhålles från vår ekonomiska förvaltare, Skärgårdskontoret Ljusterö AB.
Kontaktperson: Christina Pettersson, christina@skargardskontoret.se, 070-7772182