Hur klagomål lämnas till Brf Högborgen

  • Som bostadsrättshavare ska du givetvis börja med att tala med din granne som stör och om det inte hjälper kan du anmäla störningarna till bostadsrättsföreningens styrelse.
  • Klagomål ska lämnas skriftligt till Brf Högborgen, antingen via majl till styrelsen@brfhogborgen.se eller lämnas i föreningens postlåda på entréplanet.
  • Klagomålet bör innehålla en beskrivning av problemet, när problemet har uppstått samt om den boende själv vidtagit någon åtgärd etc.
  • Styrelsens målsättning är att hantering av ett problem ska ske så snabbt som möjligt och åtgärden ske inom rimlig tid.
  • Styrelsen avser att alltid återrapportera vidtagna åtgärder till den som anmält klagomål.