Fasad mot Furusundsgatan. Ritad av Sture Frölén

Vad hände 1939?

Jo, Bostadsrättsföreningen Högborgen bildades den 25 april 1939. Många av oss förknippar självklart 1939 med det år som andra världskriget startade, men några andra kända och mindre kända, roliga och mindre roliga, händelser från året, en del som kan betraktas som ”värdelöst vetande”.

2 januari — Den amerikanska tidskriften Time utser Adolf Hitler till årets man. 7 januari — Enligt befolkningskommissionens slutbetänkande krävs det fyra barn per familj för att behålla den svenska folkmängden.

21 mars — I en föredragning för den svenska regeringen framhåller försvarsstabschefen ett anfall från Sovjet som mest trolig i händelse av krig.

16 april — Den amerikanske jazzmusikern Duke Ellington ger sin första Sverigekonsert.

Maj — Seriefiguren Batman, skapad av tecknaren Bob Kane och författaren Bill Finger debuterar, i Sverige blir han även kallad Läderlappen.

1 maj — Första maj blir Sveriges första och länge enda borgerliga helgdag. 

5 maj — Den svenska riksdagen antar en lag som förbjuder arbetsgivare att avskeda kvinnor på grund av förlovning, giftermål eller graviditet. Kvinnorna får också rätt till två veckors betald ledighet vid förlossning.

17 maj — Sverige, Norge och Finland avböjer att sluta en icke-anfallspakt med Tyskland.

3 juni — Den svenska regeringen återkallar det svenska försvaret av Åland på grund av Sovjets negativa inställning.

18 juni — Dramatikern Bertolt Brecht, som flytt från Tyskland, slår sig ned på Lidingö.

27 juli — Gösta Knutsson utkommer med den första boken om katterna i Uppsala, Pelle Svanslös på äventyr.

27 augusti — Per-Albin Hansson håller ett tal om det svenska försvaret där han bland annat hävdar att ”Sveriges beredskap är god”.

27 augusti — Sally Bauer simmar som första svenska över Engelska kanalen på 15 timmar och 22 minuter.

1 september — Tyskland invaderar Polen och startar därmed andra världskriget. Sverige förklarar sig neutralt.

24 september — Lastångaren Gertrud Bratt torpederas på Skagerack och blir därmed det första fartyg som sänks under andra världskriget.

11 oktober — Eriksdalshallen invigs.

11 oktober — USA:s president Franklin D Roosevelt erhåller ett brev från Albert Einstein, som uppmanar USA att skyndsamt utveckla en atombomb med användande av uran.

18-19 oktober — Sveriges kung Gustav V, Kristian X av Danmark och Håkon VII av Norge samt Finlands president Kyösti Kallio möts i Stockholm för att visa enighet och neutralitet.

27 oktober — Ransoneringskort börjar delas ut i Sverige.

11 november — Ture Nermans antinazistiska tidskrift Trots Allt! Tas i beslag för smädliga omdömen om Adolf Hitler.

30 november — Sovjetunionen anfaller Finland och startar därmed vinterkriget. Sverige förklarar sig som icke-krigförande part.

13 december — Med anledning av det pågående världskriget bildas en samlingsregering av alla partier utom kommunisterna och nazisterna. Per Albin Hansson utses till statsminister.

15 december — Filmen Borta med vinden har premiär.