Stadgar https://brfhogborgen.se/hogborgen-stadgar-maj-2018/

Årsredovisning https://brfhogborgen.se/wp-content/uploads/2022/05/Brf-Hogborgen-Arsredovisning-2021.pdf

Energideklaration https://brfhogborgen.se/wp-content/uploads/2018/09/Energideklaration-Vattentornet-4.pdf

Flerårsöversikt energi https://brfhogborgen.se/wp-content/uploads/2023/01/Oversikt-elforbrukning.pdf

Ansökan om medlemsskap https://brfhogborgen.se/wp-content/uploads/2022/11/Ansokan-om-medlemskap.pdf

Ansökan om uthyrning i andrahand https://brfhogborgen.se/ansokan-om-andrahandsuthyrning/

Ansökan om renovering https://brfhogborgen.se/wp-content/uploads/2022/11/Ansokan-om-renovering-av-lagenhet.pdf