Stadgar Stadgar antagna-maj-2023

Årsredovisning Årsredovisning 2022

Lån låneinformation-2023-12-06

Energideklaration Energideklaration Vattentornet 4

Flerårsöversikt energi Presentation energiförbrukning över tid

Ansökan om medlemsskap Blankett Ansökan om medlemskap

Ansökan om uthyrning i andrahand Blankett Ansökan om uthyrning i andrahandsval

Ansökan om renovering Information samt blankett om renovering av lägenhet OBSERVERA att ansökan måste vara godkänd innan arbetet påbörjas

Teknisk information – Vilka år utfördes stambyte?