Allmän information

På denna sida och på sidan ”Bra att veta innan köp” finner du förhoppningsvis svar på de flesta frågor.  Saknas något, skicka ett mail till styrelsen@brfhogborgen.se

Fel/Avbrott/Driftstopp

Felanmälan görs till ESI eller styrelsen.

Planerade avbrott i leverans av el/vatten/gas ska normalt sätt endast ske kortare stunder under dagtid. T.ex. vid nyinstallationer och reparationer.

Innan felanmälan lämnas rekommenderar vi att titta på våra leverantörers hemsidor för att se om felet är anmält och se omfattning.

El – Ellevio https://www.ellevio.se/privat/avbrottsinformation/stromavbrott (klicka på Stockholm Stad > Östermalm > Ladugårdsgärdet)

Vatten – Stockholm Vatten och Avlopp http://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/vatten-och-avlopp—storningar/

Hiss – Kontrollera att vikdörren inne i hissen och samtliga dörrar mot trapphuset är ordentligt stängda innan felanmälan görs.

Badrum
Huset är inte byggt för en modern livsstil med frekvent duschande, därför rekommenderar vi att lämna badrumsdörren öppen efter användning. Se även till att luft kommer in i lägenheten via fönsterventil alternativt balkongdörr.  Fastigheten är stambytt vid flera tillfällen. Detta med för stunden gällande byggnadsstandarder. Därför är det viktigt att bostadsrättshavare undersöker sin lägenhets förutsättningar. Vissa lägenheter har inte heltäckande fuktspärr vilket kräver duschkabin eller badkar. Fläkt får inte anslutas till frånluftsventil.

Betalning via autogiro 

Autogiro är en bekväm form av betalningsförfarande. Avgifterna dras framöver automatiskt från ditt bankkonto på rätt förfallodag varje månad. Vid en eventuell förändring av månadsavgiften, meddelar vi dig förändringen och drar den nya summan automatiskt. I och med detta förfarande skickar vi endast ut avier på begäran.

Du ansluter dig till autogirot via din egen Internetbank.

Gör så här:

 1. Logga in på din Internetbank.
 2. Välj nytt autogiromedgivande
 3. Sök: Högborgen Brf
 4. Kontrollera att det är rätt Bostadsrättsförening (bgnr 209-5271)
 5. I rutan Betalarnr: Fyll i ditt personnummer
 6. Godkänn- Klart!

Blankett för betalning via autogiro finns här.

Betalning via e-faktura 

Du ansluter dig till e-faktura via din egen Internetbank.

Gör så här:

 1. Logga in på din Internetbank.
 2. Välj nytt autogiromedgivande
 3. Sök: Högborgen Brf
 4. Kontrollera att det är rätt Bostadsrättsförening 
 5. Godkänn- Klart!

Brandskydd

Brandvarnare – ett måste

En brand kan växa oerhört fort. Eftersom bränder är ljudlösa i början kan det vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför ska det finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje bostad. Är bostaden större än 60m2 bör du ha flera brandvarnare. Prova brandvarnaren en gång i månaden och när du har varit bortrest. Ta för vana att byta batteri en gång om året. Brandvarnare åldras och behöver bytas ut var tionde år.

Ha släckutrustning hemma

För bostäder rekommenderar MSB pulversläckare på minst 6 kg med effektivitetsklass 43A 233BC. Ha gärna brandfilt också. 

I trappuppgången

På varje våningsplan finns brandsläckare och på varannat våningsplan finns brandvarnare. Trapphuset är även utrustat med nödbelysning. Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphusen samt vindsgångarna fria från cyklar, barnvagnar, blomkrukor, skräp och andra privata tillhörigheter. Trapphuset är en av två utrymningsvägar (den andra är balkonger och fönster)

Här finns det ytterligare information för att undvika brand och hur man ska agera om olyckan är framme.

Bredband/Internet
Inkluderat i månadsavgiften. Lägenhetens wifi nätverk och dess ”WiFi Key” (lösenord) är angivet på tjänstedelaren. Stockholm stadsnät som är vår leverantör av bredband gör kontinuerliga uppdateringar, men har ibland haft problem när de skickat ut uppdateringar till de tjänstedelare som finns i varje lägenhet. Om Wifi signalen är dålig kontakta kundtjänst. Att ibland starta om lägenhetens tjänstedelare/router rekommenderas.

Tel: 08-501 220 10

Mail: kundtjanst@stosn.se 

Tjänstedelare för bredband

Ekonomisk information
Vid frågor om fakturor eller liknande, kontakta vår ekonomiske förvaltare Christina Pettersson, christina@skargardskontoret.se, 070-7772182

Eldstad (Öppen spis)

Ett tips från skorstensfejarna är att se till att ha spjället till den öppna spisen stängt när ni inte eldar i den. 
Eftersom våra två fläktar på vinden är de enda som skapar drag ur huset är det viktigt att ha spjällen stängda då den öppna spisen inte används. Ju fler som har öppet, ju sämre drag blir det inte bara i öppna spisen utan även i kök och badrum.

Försäkringsinformation
Viktig information till dig som är bostadsrättshavare finner ni här.

Det åligger bostadsrättshavare att teckna och vidmakthålla hemförsäkring med tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

Kallt i lägenheten?

 • Se över så att möbler inte hindrar värmen från elementen att spridas.
 • Känn runt fönster och balkongdörrar – Om det drar behövs nya tätningslister.
 • Känn om elementen är jämnvarma längs hela översidan – Om inte bör elementet luftas. Om du vet hur du ska göra kan du lufta elementen själv. Känner du dig det minsta tveksam så ska du kontakta styrelsen. Luftar man elementen felaktigt är det stor risk för vattenskador och då är det bättre att låta ett proffs ta hand om luftningen.
 • Om du upplever att det är kallt i lägenheten. Mät temperaturen en meter upp från golvet mitt i rummet. Anteckna och ha som underlag till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.
 • Om temperaturen långvarigt är under 20 grader kontakta styrelsen som då gör mätningar och undersöker orsaken till den låga temperaturen.
 • http://brf-nytt.se/sa-kallt-far-det-vara-i-lagenheten-2

Klagomål vid störning

Som bostadsrättshavare ska du givetvis börja med att tala med din granne som stör. Om det inte hjälper kan du anmäla störningarna till bostadsrättsföreningens styrelse. Hur klagomål lämnas och hanteras finner ni här.

Namn i porten och bokstäver till brevinkast

Bostadsrättshavarens EFTERNAMN anges på brevinkast och på tavlan vid entrén. Behöver du nya bokstäver till ditt brevinkast eller ditt namn ändrat i porten?
Vänligen kontakta admin@brfhogborgen.se

Nycklar/Lås – Serviceläge
Om en nyckel tappats bort, gått sönder eller om ni önskar en extra nyckel, kontakta vår låssmed Jan Rosén.

Tel: 070-7884809
Mail: info@rosenlas.se

För att föreningens huvudnyckel ska kunna öppna ditt lås måste du godkänna att vi går in i din lägenhet genom att ställa ditt lås i ”serviceläge”.

Detta kan vara nödvändigt vid t.ex. ventilationskontroll och reparationer.

Så här gör man:
Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut nyckeln.
Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar lägenheten. Lås INTE överlåset!

Ordningsregler
Att leva många människor under samma tak kräver respekt och hänsyn. Att följa föreningens ordningsregler är något samtliga boende har intygat innan inflyttning. Ordningsreglerna finner ni här.

Endast böcker som ges bort får läggas på pallen i entrén. Inget annat än böcker! Den som vill skänka eller sälja annat, är välkommen att sätta upp en datummärkt lapp på anslagstavlan vid tvättstugebokningen. Vi måste alla hjälpas åt att hålla snyggt och av brandskyddsskäl se till att inte förvara något trapphuset

.

Parkering 
Enligt stadgarna ska garage och parkeringsplatser i första hand upplåtas till  medlem som är mantalsskriven och boende i fastigheten. Så länge det finns en kö görs inga undantag. Den som önskar ställa sig i kö kontaktar styrelsen, företrädelsevis via mail. Läs även Information för köpare/mäklare -> Bilplatser

Renovering/Ombyggnation

Innan arbetet påbörjas, läs information som ni finner här. Vid större ombyggnation och/eller renovering av lägenhet krävs godkännande ifrån styrelsen innan arbetet påbörjas.

Riktlinjer och policy

Eftersom vår fastighet, Vattentornet 4, har utpekats som särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får byggnaden inte förvanskas enligt 4 kap 13 § Plan- och bygglagen (PBL). Området är av sådant kulturhistoriskt värde att riksintresse föreligger. Därav följer att byggnadens yttre skall hållas i vårdat skick och att dess ursprungliga karaktär skall bevaras. (ref. Stadgarna 13 §)

 • Ventil för frånluft i badrum får ej blockeras.

  Frånluft badrum 

  Fläkt får inte kopplas till från-lufts-ventil eftersom detta stör husets självdragsventilation.

 • Ventil för frånluft i  kök får ej blockeras, skall vara fri. Endast kolfilterfläkt får monteras. Denna får inte kopplas till från-lufts-ventil eftersom detta stör husets självdragsventilation och kan sprida lukt vidare i huset.
Originalventil  kök anpassad till fastighetens självdragsventilation.

Frånluft kök 

 • Element (radiator) får inte tas bort.
 • Handdukstork får inte kopplas på varmvattenkretsen/VVC vid nyinstallation samt vid renovering av badrum. Detta för att minimera risken för spridning av Legionella bakterier.
 • Endast elektrisk golvvärme accepteras (ej vattenburen)
 • Fönster, balkongdörr samt lägenhetsdörr mot trapphus får ej bytas ut.
 • Balkong får ej förändras
 • Solfilm på fönster får inte vara synlig utifrån. Föreningen ersätter inte eventuella skador på solfilm i sambande med underhålla av fönster och balkongdörrar.

Notera att även kök omfattas av ”Branschregler Säker Vatteninstallation

Sopor
Huset har fortfarande lyxen med fungerande sopnedkast, men det finns begränsning vad som får kastas i dessa. För att undvika stopp står det i ordningsreglerna ”Kasta endast väl inslagna hushållssopor i mindre påsar i sopnedkastet.”. Hushållssopor som inte ska innehålla något som går att lämna till återvinningsstation! Helst ska även matrester sorteras ut och läggas i återvinningspåse i matåtervinningskärl på parkeringen (än så länge frivilligt).

Apropå återvinning så har vi som service till oss boende, ett återvinningsrum för pappförpackningar, tidningar, och plastförpackningar. MEN inget annat! Glas och metall måste du själv slänga i någon av kommunens återvinningsstationer! T.ex. på Kampermentsbacken eller Erik Dahlbergsgatan

Temperatursensor
Fastighetens bergvärmepumpar regleras av ett styrsystem (Tune Highrise) bestående av flera sensorer. Bland annat temperatursensorer i samtliga lägenheter. Dessa är placerade i anslutning till hallen i höjd med övre gångjärn (se bild).

Med referens till stadgarna 12§ är temperatursensorerna en del av värmesystemet som föreningen svarar för. Innehavare skall omgående kontakta styrelsen om sensorn av någon anledning inte sitter kvar i position. T.ex. vid renovering.

TV via Tele2
I varje lägenhet finns ett uttag för tjänster via Com Hem. Det ingår ett gratis grundutbud av TV-kanaler. https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud 

Abonnemang för ytterligare kanaler tecknas individuellt för det som önskas. (För internet se Bredband/Internet ovan)

Tvättstuga
Regler för bruk av tvättstuga finner ni här.

Uthyrning i andrahand

Föreningens ändamål är att till medlemmar upplåta lägenheter för permanent boende. Men givetvis kan det uppstå situationer där ett behov att hyra ut i andrahand uppstår.

Den som önskar hyra ut sin lägenhet i andrahand behöver tillstånd ifrån styrelsen. Tillstånd lämnas för period av minst sex månader och högst ett år i taget. Ytterligare uthyrning kan godkännas vid t.ex. längre studier samt visstidsarbete på annan ort. Tillstånd lämnas endast för uthyrning till samma, namngiven hyresgäst(er) för angiven period. Ansökan bör skickas till styrelsen minimum 30 dagar innan önskat startdatum. Avgift debiteras i enlighet med föreningens stadgar.

Sök tillstånd med blanketten ANSÖKAN om andrahandsuthyrning

Frågor och ansökan om andrahandsuthyrning skickas till admin@brfhogborgen.se

Om du hyr ut lägenheten utan tillstånd löper du risk att förlora din bostadsrätt genom s.k. förverkande. Det kan i förlängningen medföra att bostadsrätten kan tvångsförsäljas på exekutiv auktion av kronofogden. Närmare bestämmelser om detta finns i bostadsrättslagen.