värmecentralen har en av våra två bergvärmepumpar genomgått byte av defekt kompressor. I samband med detta har vissa andra komponenter uppgraderats till modernare standard.

Fastighetens frånluftssystem har två stora fläktar. Den norra har fått nya lager och reparerade fästen. Nu i sista veckan av augusti är det dags för den södra fläkten. 

När fläktreparationen är klart, är det dags för lagstadgad Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK). Observera att tillträde till samtliga lägenheter krävs (i enlighet med stadgarna §16). 

Föreningens entreprenör Indoor Energy Services aviserar när det är dags.

Dessvärre fick vår hiss ett par anmärkningar vid den årliga besiktningen. Ingen akut fara, men byte av ett brythjul samt linor. Hissen kommer att vara obrukbar under de 2-3 dagar som arbetet tar

Föreningens entreprenör Stockholm Hiss Service aviserar när det är dags.