Nyheter

Bättringsmålning av fönster och balkongdörrar

Arbetet är planerat att utföras cirka 2 våningar/vecka. Preliminär tidsplan som följande Våningar 8 och 7 = v. 37 (12-16 september)Våningar 6 och 5 =