Nyheter

Bättringsmålning av fönster och balkongdörrar

Arbetet är planerat att utföras cirka 2 våningar/vecka. Preliminär tidsplan som följande

Våningar 8 och 7 = v. 37 (12-16 september)
Våningar 6 och 5 = v. 38 (19-23 september)
Våningar 4 och 3 = v. 39 (26-30 september)
Våningar 2 och 1 = v. 40 (3-7 oktober)
Bottenvåningen samt ev. kompletteringar = v. 41 (10-14 oktober)