Styrelsen 2020/2021

Ordförande: Magnus Karlsson Rahm, Tel: 070 890 88 46, 8 tr
Ledamot: Mia Bohman Bildt, Tel: 070 637 06 88, 3 tr
Ledamot: Rikard Karlsson, Tel: 073 044 65 16, 1 tr
Ledamot: Erik Åberg, Tel: 072 397 93 93, 1 tr

Suppleant: Jennifer Petersson, 6 tr
Suppleant: Lars Hörnström, Tel: 073 071 10 04, 3 tr

Ni når styrelsen via e-post: styrelsen@brfhogborgen.se

Frågor gällande överlåtelser, andrahandsuthyrning och renovering av lägenheter skickas till admin@brfhogborgen.se

Fastighetsskötare: ESI AB

Tel: 08-661 13 70
Mail: gabriel@esiab.se
Vid akut skada, vardagar 16 – 07 samt helger, ring Dygnet Runt Service AB, Tel 08 18 70 00

Låssmed: Jan Roséns Låsservice

Tel: 070-788 48 09
Mail: info@rosenlas.se

Ekonomisk förvaltare: Skärgårdskontoret

Marianne Estelle
Tel: 070-392 90 55
Mail: marianne@skargardskontoret.se