Vid överlåtelse skall endast föreningens blankett ANSÖKAN om medlemskap samt köpehandling/överlåtelseavtal skickas till styrelsen.

Allmänt om föreningen
Föreningen upplåter enligt stadgarna bostäder för permanent boende. Även om det inte finns formellt krav att vara mantalsskriven på adressen ser vi gärna att den som flyttar in blir vår goda granne. Fastigheten uppfördes åren 1938-39, och har varit i föreningens ägo sedan uppförandet. Under de senaste 20-25 åren har genomgripande renoveringar genomförts. Föreningen äger marken.

Föreningsform
Bostadsrättsförening

Medlemskap
Endast fysisk person kan vara medlem. Maximalt 3 personer godkänns vid delat medlemskap. Minsta andel är 10% (Ej boende medlem ska i regel vara förälder.) Medlemskap söks på föreningens blankett ”Ansökan om medlemskap”.

Beskattas som
Privatbostadsföretag (äkta)

Avgiften
Avgiften som inkluderar värme, vatten och bredband har varit oförändrad sedan 2009. Fastställs av styrelsen i december för kommande år.

Kabel TV
Leverantör: Com Hem

Bredband
Via Stockholms Stadsnät upp till 1000/1000 Mbps. Inkluderat i månadsavgiften.

Bilplats
6 garageplatser. 1700 kr/mån (2020) Till garageplatsen är det separat kö.
7 parkeringsplatser. 1200 kr/mån (2020) Till parkeringsplatsen är det separat kö. Kötiden varierar, men alltid ett antal i kö.

Gemensamma utrymmen
Cykelförråd, återvinning och tvättstuga. Tvättstugan renoverades 2011, den har 3 tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och torkrum.

Städning
Sköts av städfirma.
Städning av tvättstugan enligt ordningsregler.

Antal lägenheter i förening
65 st.

Antal lokaler i föreningen
1 st. Café (cornercaff

Uppvärmning
Bergvärme

Gjorda renoveringar

2020

Äldre horisontella rör i bottenplattan inspekterades av Solna Högtrycksspolning AB. Vid kontrollen konstaterades att inga akuta åtgärder behövs, men att behov finns att byta ca. 20 meter rör. Förslagsvis i samband med uppfräschning av tvättstugan 2021.

Värmesystemet har moderniserats. Radiatorkretsarna har fått en avgasare installerad. Den tar bort luft ur systemet. Gamla skjutventiler i värmesystemet har bytts och kompletterats med stamregleringsventiler för att få jämnare fördelning av värmen i fastigheten. Värmerör har isolerats i husets krypgrund.

2019
Reparation av fasadskador
Yttertaket målades om och värmekablar för hängrännor och stuprör byttes

Kvarvarande äldre avluftningsrör på vind har bytts ut

Byte av vattenmätare och äldre rör i anslutning till denna.

Torkrummet ljudisolerades.
Döda träd fälldes och nya planteras

2018
Ny utomhusbelysning
Målning av entréhall

2017
Fönstermålning våning 0 – 5.
Uppdatering av brandskydd
Underhållsspolning av avloppsstammar
Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK)

2016
Installation av fiberbredband.
Fönstermålning våning 6 – 8.

2015
Installation av bergvärme samt byte av lås till samtliga dörrar i huset.

2014
Hissen

2011
Tvättstugan

2010
Trapphuset

2009
Förbättringsmålning av fönster och fönsterbågar och ommålning av entrén samt trapphus.

2005
Husets inkommande el uppgraderades till modern standard och en ny elcentral byggdes med mätartavlor för samtliga lägenheter.

2004
Fasaderna målades om och balkongerna byggdes om.

1992
Elledningar i samtliga lägenheter byttes ut.

1988-89
Takplåtsomläggning samt yttre renovering av fasaderna.

1983, 1985-89, 1998 och 2005
Byttes samtliga köks och badrumsstammar.

Kommande renoveringar
Underhåll sker löpande för att hålla fastigheten i gott skick.

Överlåtelseavgift
2,5% av aktuellt basbelopp (betalas av köparen)

Pantsättningsavgifter
1% av aktuellt basbelopp

Mäklarbild
Erhålles från vår ekonomiska förvaltare, Skärgårdskontoret Ljusterö AB.
Kontaktperson: Marianne Estelle, marianne@skargardskontoret.se

Dokument för nedladdning
Stadgar

Årsredovisning 2019     Uppdaterad låneinformation:  I februari 2020 utfördes en extra amortering av fastighetslånen. Efter denna var skulden 6.973.376 kr, Lån per kvm boyta 2.382 kr

Energideklaration 2018 Vattentornet 4