Allmän information

På denna sida finner du förhoppningsvis svar på de flesta frågor.  Saknas något, skicka ett mail till styrelsen@brfhogborgen.se

Avbrott/Driftstopp
Planerade avbrott i leverans av el/vatten/gas ska normalt sätt endast ske kortare stunder under dagtid. T.ex. vid nyinstallationer och reparationer.

Innan felanmälan lämnas rekommenderar vi att titta på våra leverantörers hemsidor för att se om felet är anmält och se omfattning.

Felanmälan görs till ESI eller styrelsen.

El – Ellevio https://www.ellevio.se/privat/avbrottsinformation/stromavbrott (klicka på Stockholm Stad > Östermalm > Ladugårdsgärdet)

Vatten – Stockholm Vatten och Avlopp http://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/vatten-och-avlopp—storningar/

Hiss – Kontrollera att vikdörren inne i hissen och samtliga dörrar mot trapphuset är ordentligt stängda innan felanmälan görs.

Badrum
Fastigheten är stambytt vid flera tillfällen. Detta med för stunden gällande byggnadsstandarder. Därför är det viktigt att bostadsrättshavare undersöker sin lägenhets förutsättningar. Vissa lägenheter har inte heltäckande fuktspärr vilket kräver duschkabin eller badkar.

Betalning via autogiro
Blankett för betalning via autogiro finns här.

Brandskydd

Brandvarnare – ett måste

En brand kan växa oerhört fort. Eftersom bränder är ljudlösa i början kan det vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför ska det finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje bostad. Är bostaden större än 60m2 bör du ha flera brandvarnare. Prova brandvarnaren en gång i månaden och när du har varit bortrest. Ta för vana att byta batteri en gång om året. Brandvarnare åldras och behöver bytas ut var tionde år.

Ha släckutrustning hemma

För bostäder rekommenderar MSB pulversläckare på minst 6 kg med effektivitetsklass 43A 233BC. Ha gärna brandfilt också. 

I trappuppgången

På varje våningsplan finns brandsläckare och på varannat våningsplan finns brandvarnare. Trapphuset är även utrustat med nödbelysning. Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphusen samt vindsgångarna fria från cyklar, barnvagnar, blomkrukor, skräp och andra privata tillhörigheter. Trapphuset är en av två utrymningsvägar (den andra är balkonger och fönster)

Här finns det ytterligare information för att undvika brand och hur man ska agera om olyckan är framme.

Bredband/Internet
Inkluderat i månadsavgiften. Stockholm stadsnät som är vår leverantör av bredband gör kontinuerliga uppdateringar, men har ibland haft problem när de skickat ut uppdateringar till de tjänstedelare som finns i varje lägenhet. Om Wifi signalen är dålig kontakta kundtjänst. Att ibland starta om lägenhetens router rekommenderas.

Tel: 08-501 220 10

Mail: kundtjanst@stosn.se 

Tjänstedelare för bredband

Ekonomisk information
Vid frågor om fakturor eller liknande, kontakta vår ekonomiske förvaltare Marianne Estelle.

Tel: 070 – 392 90 55
Mail: marianne@skargardskontoret.se

Försäkringsinformation
Viktig information till dig som är bostadsrättshavare finner ni här.

Det åligger bostadsrättshavare att teckna och vidmakthålla hemförsäkring med tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

Kallt i lägenheten?

  • Se över så att möbler inte hindrar värmen från elementen att spridas.
  • Känn runt fönster och balkongdörrar – Om det drar behövs nya tätningslister.
  • Känn om elementen är jämnvarma längs hela översidan – Om inte bör elementet luftas. Om du vet hur du ska göra kan du lufta elementen själv. Känner du dig det minsta tveksam så ska du kontakta styrelsen. Luftar man elementen felaktigt är det stor risk för vattenskador och då är det bättre att låta ett proffs ta hand om luftningen.
  • Om du upplever att det är kallt i lägenheten. Mät temperaturen en meter upp från golvet mitt i rummet. Anteckna och ha som underlag till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.
  • Om temperaturen långvarigt är under 20 grader kontakta styrelsen som då gör mätningar och undersöker orsaken till den låga temperaturen.
  • http://brf-nytt.se/sa-kallt-far-det-vara-i-lagenheten-2

Klagomål vid störning

Som bostadsrättshavare ska du givetvis börja med att tala med din granne som stör. Om det inte hjälper kan du anmäla störningarna till bostadsrättsföreningens styrelse. Hur klagomål lämnas och hanteras finner ni här.

Namn i porten och bokstäver till brevinkast

Bostadsrättshavarens EFTERNAMN anges på brevinkast och på tavlan vid entrén. Behöver du nya bokstäver till ditt brevinkast eller ditt namn ändrat i porten?
Vänligen kontakta admin@brfhogborgen.se

Andrahandshyresgäst anger C/O bostadsrättshavarens efternamn + lägenhetsnummer som adress för sin post.

Nycklar/Lås – Serviceläge
Om en nyckel tappats bort, gått sönder eller om ni önskar en extra nyckel, kontakta vår låssmed Jan Rosén.

Tel: 070-7884809
Mail: info@rosenlas.se

För att föreningens huvudnyckel ska kunna öppna ditt lås måste du godkänna att vi går in i din lägenhet genom att ställa ditt lås i ”serviceläge”.

Detta kan vara nödvändigt vid t.ex. ventilationskontroll och reparationer.

Så här gör man:
Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut nyckeln.
Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar lägenheten. Lås INTE överlåset!

Ombyggnation/Renovering

Vid större ombyggnation och/eller renovering av lägenhet krävs godkännande ifrån styrelsen. Mer information samt ansökningsblankett finner ni här.

Ordningsregler
Att leva många människor under samma tak kräver respekt och hänsyn. Att följa föreningens ordningsregler är något samtliga boende har intygat innan inflyttning. Ordningsreglerna finner ni här.

Endast böcker som ges bort får läggas på pallen i entrén. Inget annat än böcker! Den som vill skänka eller sälja annat, är välkommen att sätta upp en datummärkt lapp på anslagstavlan vid tvättstugebokningen. Vi måste alla hjälpas åt att hålla snyggt och av brandskyddsskäl se till att inte förvara något trapphuset

.

Sopor
Huset har fortfarande lyxen med fungerande sopnedkast, men det finns begränsning vad som får kastas i dessa. För att undvika stopp står det i ordningsreglerna ”Kasta endast väl inslagna hushållssopor i mindre påsar i sopnedkastet.”. Hushållssopor som inte ska innehålla något som går att lämna till återvinningsstation! Helst ska även matrester sorteras ut och läggas i återvinningspåse i matåtervinningskärl på parkeringen (än så länge frivilligt).

Apropå återvinning så har vi som service till oss boende, ett återvinningsrum för pappförpackningar, tidningar, och plastförpackningar. MEN inget annat! Glas och metall måste du själv slänga i någon av kommunens återvinningsstationer! T.ex. på Kampermentsbacken eller Erik Dahlbergsgatan

TV via Com Hem
I varje lägenhet finns ett uttag för tjänster via Com Hem. Abonnemang tecknas individuellt för det som önskas. (För internet se Bredband/Internet ovan)

Tvättstuga
Regler för bruk av tvättstuga finner ni här.

Uthyrning i andrahand

Föreningens ändamål är att till medlemmar upplåta lägenheter för permanent boende. Men givetvis kan det uppstå situationer där ett behov att hyra ut i andrahand uppstår.

Den som önskar hyra ut sin lägenhet i andrahand behöver tillstånd ifrån styrelsen. Tillstånd lämnas för period av minst sex månader och högst ett år i taget, i ackumulerat maximalt tre år om inte särskild skäl föreligger. Ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte.
Tillstånd lämnas endast för uthyrning till samma, namngiven hyresgäst(er) för angiven period.

Sök tillstånd med blanketten ANSÖKAN om andrahandsuthyrning

Frågor och ansökan om andrahandsuthyrning skickas till admin@brfhogborgen.se

Om du hyr ut lägenheten utan tillstånd löper du risk att förlora din bostadsrätt genom s.k. förverkande. Det kan i förlängningen medföra att bostadsrätten kan tvångsförsäljas på exekutiv auktion av kronofogden. Närmare bestämmelser om detta finns i bostadsrättslagen.