Styrelsen 2017/2018

Hej,

Vi i den nya styrelsen vill tacka för föreningens förtroende och ser fram emot det kommande året! Efter vårt första möte konstituerade styrelsen sig enligt nedan:

Ordförande: Magnus Karlsson Rahm
Vice ordförande: Henrik Lundvall

Ledamot: Thérése Aspelund Bergström
Ledamot: Mia Bohman Bildt
Ledamot: Louise Ljungstedt
Ledamot: Angelina Madunic
Suppleant: Erik Asp

Ni finner våra kontaktuppgifter i entrén och under fliken Kontakt.

Glad sommar!
Styrelsen