Glasåtervinningen i föreningen upphör

Årsstämman fattade beslut om att föreningen ska upphöra med glasåtervinning, då det skapar skapar mycket oljud i fastigheten. I juli kommer glasåtervinningen i bottenplanet därför att upphöra och istället blir det mer plats för återvinning av plastförpackningar. För glas och metall hänvisar vi till återvinningsstationen på Kampementsgatan 2.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen