Inlägg From the monthly archives: "juli 2017"

Årsstämman fattade beslut om att föreningen ska upphöra med glasåtervinning, då det skapar skapar mycket oljud i fastigheten. I juli kommer glasåtervinningen i bottenplanet därför att upphöra och istället blir det mer plats för återvinning av plastförpackningar. För glas och metall hänvisar…(Read More)

Hej, Vi i den nya styrelsen vill tacka för föreningens förtroende och ser fram emot det kommande året! Efter vårt första möte konstituerade styrelsen sig enligt nedan: Ordförande: Magnus Karlsson Rahm Vice ordförande: Henrik Lundvall Ledamot: Thérése Aspelund Bergström Ledamot: Mia Bohman Bildt Ledamot…(Read More)