Nya styrelsen och dess ansvarsfördelning

Hej,

Under årsstämman valdes en ny styrelse, tack för ert förtroende! Vi i den nya styrelsen träffades en vecka senare och kom överens om respektive roll och ansvar under det kommande året. I och med detta valdes en ny ordförande för styrelsen, Lisa Rylander. Julia Rönnow fortsätter på sin post som vice ordförande.

 

Styrelsen konstituerade sig enligt nedan:

Ordförande: Lisa Rylander

Vice ordförande: Julia Rönnow

 

Ledamöter:

Mia Bohman Bildt

Magda Tekeste

Louise Ljungstedt

Fredrik Norberg

 

Suppleant:

Britta Halvarsson

 

Ni finner våra kontaktuppgifter i entrén och ansvarsfördelningen i detta dokument:

Ansvarsfördelning extern

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen