Inlägg From the monthly archives: "juni 2016"

Hej, Under årsstämman valdes en ny styrelse, tack för ert förtroende! Vi i den nya styrelsen träffades en vecka senare och kom överens om respektive roll och ansvar under det kommande året. I och med detta valdes en ny ordförande för styrelsen, Lisa Rylander. Julia Rönnow fortsätter…(Read More)